Meld deg på nyhetsbrev:
Hordaland Teater
Speleplan
 
 
Aktuelt i haust:
 
 
MAGNET
 
Vert kun spelt på VilVite t.o.m 13.11
I helgane for familiar / besøkande på VilVite.
Torsd/ fred. for skular- Den kulturelle skulesekken, HfK
 
Speleperiode avslutta.
 
 
.............................................................................
Kjærleikens ferjereiser
 
I samarbeid med Sogn og Fjordane Teater
 
............................................................................
Stille Natt
 
Førjul på Stend 2014
Vi gjentek suksessen frå i fjor, med denne stemningsfulle, magiske framsyninga!
Påmeldingar til skular/ barnehagar er i gong!
 
Nypremiere: Laurd. 29.11 kl. 15.00
 
............................................................................
 
Ljudmil tek dei yngste med til bondens sin gard der rare og morosame ting skjer!
Siste framsyning hausten 2014:
Lørd. 6.12 kl.13: Åsane 
 
............................................................................
 

 
 

  

 

 

 


Hordaland Teater
Hordaland Teater er eit teater for heile fylket og mest for barn og unge .

Vi reiser på turne rundt i fylket, men har og eigen teatersal på Stend (i Bergen).

Teatret spelar på nynorsk og dialekt og vi spelar for det meste for barn og unge

Teatret har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk.

Hordaland Teater får tilskot frå Staten og Hordaland fylkeskommune.


Våren 1998 opna kulturbygget på Stend, der Hordaland Teater, Hordamuseet og Vegmuseet er lokalisert.
Her er vår teatersal ( Anne Gullestad-salen) plassert.
Salen har ca 160 plassar i amfi. Det er og ein kafe i bygget som er open i tilknytning til teatret sine framsyningar og Hordamuseet sine opningstider.
Hordaland Teater - Stend Gamle Hovedgård, 5244 Fana - Tlf: 55 22 20 20 (8.00-15:30) - Faks: 55 22 20 30 - post@hordalandteater.no
Digitroll publiseringsløsning