Meld deg på nyhetsbrev:
Hordaland Teater
Speleplan
 
 
Aktuelt i haust:
 
 
MAGNET
 
Vert kun spelt på VilVite t.o.m 13.11
I helgane for familiar / besøkande på VilVite.

Du får kun kjøpt billettar til teaterframsyninga MAGNET
på inngangsbilletten på VIlVite.
NB: Avgrensa med plassar
(Altså ikkje førehandssal).

 
Torsd/ fred. for skular- Den kulturelle skulesekken, HfK
 
 
 
.............................................................................
Kjærleikens ferjereiser
 
I samarbeid med Sogn og Fjordane Teater


SISTE turneveke:


Stord kulturhus:
Månd. 20.10 kl.19.30
stord.kulturhus.no


Øystese idrettshall

Onsd. 22.10 kl. 19.00
billettservice.no

Oseana:

Fred. 24.10 kl.19.00
billettservice.no

 

 
............................................................................
Stille Natt
 
Førjul på Stend 2014
Vi gjentek suksessen frå i fjor, med denne stemningsfulle, magiske framsyninga!
Påmeldingar til skular/ barnehagar er i gong!
 
Nypremiere: Laurd. 29.11 kl. 15.00
 
............................................................................
 
Ljudmil tek dei yngste med til bondens sin gard der rare og morosame ting skjer!
Lørd. 25.10 kl.14: Ulriken bydelssenter
Lørd. 6.12 kl.13: Åsane 
 
............................................................................
 

 
 

  

 

 

 


Hordaland Teater
Hordaland Teater er eit teater for heile fylket og mest for barn og unge .

Vi reiser på turne rundt i fylket, men har og eigen teatersal på Stend (i Bergen).

Teatret spelar på nynorsk og dialekt og vi spelar for det meste for barn og unge

Teatret har ei sterk satsing på bruk av ny dramatikk.

Hordaland Teater får tilskot frå Staten og Hordaland fylkeskommune.


Våren 1998 opna kulturbygget på Stend, der Hordaland Teater, Hordamuseet og Vegmuseet er lokalisert.
Her er vår teatersal ( Anne Gullestad-salen) plassert.
Salen har ca 160 plassar i amfi. Det er og ein kafe i bygget som er open i tilknytning til teatret sine framsyningar og Hordamuseet sine opningstider.
Hordaland Teater - Stend Gamle Hovedgård, 5244 Fana - Tlf: 55 22 20 20 (8.00-15:30) - Faks: 55 22 20 30 - post@hordalandteater.no
Digitroll publiseringsløsning